Magistratura yo'nalishlari

70810101 – Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish

70810101 – Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish