Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Нуритов Икром Ражабович

Техника фанлари номзоди, доцент

13.00.05 - Касб хунар таълими назарияси ва методикаси

Қишлоқ хўжалиги механизациялаштириш таълим йўналишидаги касб хунар коллежларида ишлаб чиқариш амалиётларини тизимли ташкил этиш

2

Ахмедов Шерзод Анвархон ўғли

-

05.07.01- Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Пахтачилик трактори учун клиренси ўзгартириладиган олдинги кўприкнинг параметрларини асослаш

3

Тўлаганов Бахтиёр Қудратович

-

05.07.01 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Чўл озуқабоп ўсимликлари уруғини экиш машинасининг параметрларини асослаш

4

Абдурохмонов Шавкатжон Хасанович

-

05.07.01 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Марказдан қочма дон майдалагичнинг асосий параметрларини асослаш

5

Қузиев Улуғбек Таджиевич

-

05.07.01 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Боғларга суюқ ўғитларни локал берадиган ишчи қисм параметрларини асослаш

6

Усмонов Камолиддин Эшкулович

-

05.05.06 – Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари

Ўзбекистон шароитида парранда гўнгидан  тикланувчи энергия олиш қурилмасининг мақбул параметрларини асослаш

7

Ғанибаева Эргашхон Маматураевна

-

05.07.02 - Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш

Ўзбекистон шароитида ишлатилаётган CLAAS компанияси тракторларининг мотор мойларини алмаштириш даврийлигини асослаш