ТАДҚИҚОТЧИЛАР

T.r

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Ашуров Нурали Абдужалилович

ассистент

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Ерёнғоқ қобиғини ажратиш қурилмасининг параметрлари ва иш режимларини асослаш

2

Боротов Адхам Нурмухамедович

ассистент

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Кичик хўжаликлар учун кўк пояли озуқаларни майдалаш қурилмасини ишлаб чиқиш

3

Саримсаков Бахтиёр Рахмонжанович

ассистент

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Ғўзапояли далаларни екишга тайёрловчикомбинасиялашган агрегатнинг технологик ва конструктив параметрларини аниқлаш

4

Жуматов Якуббай Каримбайевич

ассистент

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Винцимон озуқа майдалагичнинг асосий параметрларини аниқлаш

5

Гаппаров Шокир Ҳасанович

докторант

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Мини озуқа майдалагичнинг асосий параметрларини аниқлаш

6 Юсупов Шерзод Алишерович докторант 05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш Пахта териш аппаратининг вертикал шпиндели ҳаракат юритмасига кўп понасимон тасма қўллашни асослаш