Мустақил иш мавзулари

1    Йўл белгилариниг тасвирини чизиш
2    Йотиқ ва тик чизиқлар  ва уларнинг қўлланиш талаблари
3    Қийин шароитларда харакатланишда ҳайдовчининг ҳаракатлари
4    Хайдовчи транспорт воситасини бошқарганда ўзи билан олиб юриши керак бўлган хужжатлар
5    Транспорт  воситаларининг  қувиб ўтиши,   тўхташи ва  тўхтаб туриши талабларини ўрганиш
6    Пиёдаларва йўловчиларнинг вазифалари
7    Йўл транспорт ҳодисалари ва уларнитахлили
8    Пиёдаларнинг ўтиш жойлари ва белгиланган йўналишли транспорт воситаларининг бекатлари
9    Механик транспорт воситаларини шатакка олиш 
10    Берилган транспортвоситасига техникхарактеристика тузиш
11    Транспортвоситаларидақўлланилган тормозмеханизимларивакўрсаткичлари
12    Берилган транспортвоситасигатаъсиретувчи куч вамоментлар
13    Жахонавтомобилсозлигидаетакчифирмаларвачиқарилаётганавтомобилларномлари
14    Огохлантирувчи ва фалокат ишоралари,  уларни амалда бажариш бўйича вазифалар
15    Транспорт воситасидан фойдаланишни таъқиқловчи шартлар. 
16    Темир йўл кесишмалари,  автомагистралларда тик нишаблик ва қияликларда харакатланиш
17    Автомобилни харакатланиш назарияси,  таъсир этувчи кучлар.  Оғирлик маркази унинг жойлашиши.  Автомобилни шиғовлаш.  Тезланиш хақида тушунча. Автомобил турғунлиги,  бошқарувчанлиги
18    Автомобилни шиғовлаш.  Тезланиш хақида тушунча.  Автомобил турғунлиги,  бошқарувчанлиги
19    Кўриш ва унинг роли.  Ахборот олиш,  бахолаш қарор қабул қилиш ва бажариш,  нормал ва кам ёритганликда кўриш ўткирлиги
20    Йўл-транспорт ходисалари ва уларнинг сабаблари.  Хар хил шароитларда автомобилни бошқарганда харакат хавфсизлигини таъминлаш
21    Йўл-транспорт ходисаларида жабрланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш