Tadqiqotchilar

Т.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertasiya mavzusi

1

Alijanov Djapbar

Т.f.n

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Kichik hajmli maxsulot ishlab chiqaruvchi fermer xo’jaliklarida ozuqlarni tayyorlash muommolarning kompleks yechimi

2

Jumatov Yakubbay Karimbayevich

Phd

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Kichik hajmli maxsulot ishlab chiqaruvchi fermer xo’jaliklarida dag’al ozuqlarni tayyorlash muommolarning kompleks yechimi

3

Gapparov Shokir Xasanovich

Yo’q

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Ozuqa tayyorlash qurilmasini parametrlarini va ish rejimlarini asoslash

4

Yusupov Sherzod Alisherovich

Yo’q

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Paxta terish apparatining vertical shpendilli harakat yuritmasiga ko’p ponasimon tasma qo’llashni asoslash

5

Ashurov Nurali Abdujalilovich

Yo’q

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Lalmi yerlarda g’alla kombaynlar uchun somon yuklagich moslamasini ishlab chiqish va parametrlarini asoslash

6

Raximov Yunus Sunnat o’g’li

Yo’q

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

G’o’zapoyani maydalash qurilmasini ishlab chiqish va parametrlarini asoslash

7

Turdibekov Akrom Raxmatulla o’g’li

Yo’q

05.07.01-Qishloq xo’jaligi va melioratsiya mashinalari.Qishloq xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizarsiyalash

Smart rejimida ishlaydigan g’alla kombaynnining ilmiy texnik yechimlari