Axborot soat materiallari

Mustaqillik darsi 01.09.2023

2-hafta

5-hafta

6-hafta

9-hafta

10-ҳафта

11-ҳафта

12-ҳафта

12-ҳафта

16-САММИТ

БМТ 78-сессияси

китобхонлик_буюк_келажак_пойдевори_6-hafta

Туризм ривожланаётган тармоқ. 11-hafta. pptx

buyuklarga ehtirom .5-haftapptx

O'zbek xalqi va tilining kelib chiqishi 7-hafta

Sharq javohirlari 8-hafta

Yangi_O’zbekiston_Yoshlari_Bugunimiz_va_Istiqbolimiz_Poydevori_2 -hafta